ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 4/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 3/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 2/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 1/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีส […]

ข่าวการประชุม ทั้งหมด

 

news

New เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส.

  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มส […]

news

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   

news

ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ […]

news

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสม […]

news

การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

 การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

EBidding4

New สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) […]

EBidding4

New รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพ […]

EBidding4

ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ […]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

 

work2

New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าท […]

work2

ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้ […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำ […]

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

 

ประกาศ

New ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายรับเพื่อ […]

ประกาศ

New ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรา […]

ประกาศ

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ)

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ […]

ประกาศ

คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า […]

ประกาศ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่ม […]

คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

 

แจ้ง2

New ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และสื่อสังคมออนไลน์

ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิ […]

แจ้ง2

New ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วงสถานการณ์ระบาด COVID – 19

ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วง […]

แจ้ง2

New ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มี […]

อบรม2

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชบุรี กรุงเทพฯ

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพร […]

อบรม2

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) […]

หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

 

จดหมายข่าว | ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

กิจกรรมของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ

 ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมา […]

ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564

       ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและ […]

 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง GDCC

สปสช

ประกันสังคม

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ

กรมบัญชีกลาง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ