ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศต่างๆหนังสือเวียน
7788

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2563

7788

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 9/2563

 

7788

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 7/2563

   ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกร […]

test

คณะกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายฯ ชดเชยค่าบริการฯ ครั้งที่ 2/2563

ลิ้งค์การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่าย วันที่ 13 […]

7788

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 6/2563

  ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเ […]

629570

อบรมโปรแกรม Microsoft Excel Advance และ Infographic

  อบรมโปรแกรม Advance Excel และทักษะด้าน Infographic แบ […]

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 5/2563

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 4/2563

test

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Cisco Webex ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

test

New พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

test

คลิปนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิปนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม กองเศรษฐกิจสุขภาพ […]

test

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) และคู่มือการใช้งานระบบ MOPH Solicit

แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส […]

test

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล (Advancement in Socail Security Healthcare and Thailand’s Hodpital Services)

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรก […]

test

ขอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2536

ขอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ […]

test

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจองห้องประชุมและการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ผ่านระบบ DHES-Office

 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจองห้องประชุมและการแจ้งซ่อม […]

test

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับนักบริหารโรงพยาบาล (Advancement in SocialSecurity Healthcare and Thailand’s Hospital Servies)

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเรื่อง รายชื่ […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครเพื่อรับโอน ข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองเศรษฐกิจฯ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด […]

test

ขอความร่วมมือคัดเลือกโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และส่งรายชื่อ โรงพยาบาล ภายใน 23 มีนาคม 2563

ebd

New แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป […]

ebd

New แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

ebd

New แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-แบบ.สขร.1-ประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.-2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-แบบ.สขร.1 […]

ebd

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ […]

ebd

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

ebd

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

ebd

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. […]

ebd

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

ebd

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ […]

ebd

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองพลวัตระบบ (System dynamic model) สำหรับคาดการณ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังสุขภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพ […]

test

New รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเขาสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 16) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเขาสู่ระบบข้าราชกา […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  เรื่อง รายช […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริห […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ดาวน์โหลด

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 อัตรา

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเรื่อง รับสมั […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเรื่อง รายชื่ […]

test

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ […]

test

New คำสั่งมอบอำนาจดำเนิการในเรื่องต่างๆ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

test

New คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข-ที่-1100-2563-รักษาราชการแทน

test

New คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข-ที่-1039-2563-ย้ายราชการผู้อำนวยการ

test

New คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 439-2563 รองผู้อำนวยการ

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การป้ […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจักการงานทั่วไปชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงวาธารณสุข

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรง […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด […]

test

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสมัครเพื่อรับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสม […]

 

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร
กลุ่มภารกิจอำนวยการ

กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ภาพข่าว | ดูภาพข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน | ดูภาพข่าวทั้งหมด

รายงานการรับบริการของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) ตุลาคม 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กันยายน 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) สิงหาคม 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กรกฎาคม 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

ดูรายงานทั้งหมด

รายงานความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาค […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยายน 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎา […]

ดูรายงานทั้งหมด